AUTOBIOGRAFISCHE STORYTELLING

Een verhaal: geordende informatie.

 

Een verhaal is een weergave van gebeurtenissen. We vertellen verhalen om informatie die we in ons leven krijgen te ordenen en te verwerken. Verhalen bieden samenhang, waardoor we de boodschap beter kunnen begrijpen, onthouden, ons er mee kunnen identificeren. We kunnen van onze ervaringen leren en ze vervolgens verder vertellen. 

 

Storytelling: waarom sommige verhalen aanslaan en andere niet. 

Een held. De rivaal. Het gevecht. Conflict en overwinningen zijn belangrijke bouwstenen van elk verhaal. Door in je verhaal je hoofd en hart te verbinden wordt het een compleet verhaal, dan pas kan het verhaal zijn werk doen. Feiten, logica en vorm zorgen voor structuur en overzicht, waardoor je de boodschap beter begrijpt en onthoudt. Emoties zijn de kleuren van je verhaal. Om een verhaal te laten aanslaan bij het publiek is het nodig om zowel gebeurtenissen als de reactie op die gebeurtenissen te vertellen. Wil je de ander echt raken en laten nadenken over jouw verhaal, dan is het nodig om de weg te vinden naar het hart van die ander. Hiervoor zijn geen trucs of short-cuts mogelijk.

 

Meer dan een effectief verhaal.

 

De kracht van storytelling is meer dan enkel het vertellen van een series gebeurtenissen. Het gaat over menselijke verhoudingen en dat wat we gezamenlijk creëren. Storytelling gaat over mensen en hun onderlinge relaties.

 

Verhalen kunnen een transformatie in gang zetten, zowel voor jezelf als in je relatie met anderen. Ze creëren betekenis, saamhorigheid en ze nemen de ander mee op een reis naar een nieuwe wereld. Verhalen dagen ons uit verder te kijken dan onze zelf opgelegde grenzen. 

 

Storytelling leert ons dat onze identiteit altijd in ontwikkeling is en dat wij zelf de betekenis geven aan ons leven.

 

Persoonlijke verhalen: verhalen over echte mensen. 

 

Persoonlijke verhalen gaan over echte mensen, mensen van vlees en bloed, mensen die de ups en downs van het leven meemaken, mensen zoals jij en ik. 

 

De parels in je persoonlijke verhaal.

 

We zijn goed in letterlijk verhalen vertellen, maar zodra het terrein van emoties betreden wordt slaat het systeem op hol. Emoties zijn essentiële indrukken van de wereld en jouw relatie tot die wereld. Emoties geven betekenis aan het leven en laten je weten wat belangrijk voor jouw is, ze zijn de parels van je verhaal. 

 

Daarom zijn emoties belangrijk om de boodschap van je verhaal effectief over te brengen. Door te praten over je eigen emotionele worstelingen bouw je een band op met je publiek. Je wordt toegankelijker en mensen kunnen zich indenken en inleven in jouw situatie. Zodra je een band hebt opgebouwd, kun je je publiek meenemen naar de dingen die jij belangrijk vindt. Vertrouwen wek je als je laat zien dat jij, net als je publiek, ook een mens bent. 

 

De kracht van autobiografische storytelling.

 

De held. De rivaal. Het gevecht. Elk inspirerend verhaal kent ze en jouw levensverhaal heeft ze ook.

 

We vertellen elke dag verhalen over onszelf. Vaak zonder ons ervan bewust te zijn creëren we ons levensverhaal. Verhalen helpen ons om gebeurtenissen te begrijpen en deze gebeurtenissen een betekenis te geven. Autobiografisch storytelling is er op gericht je dichter bij je eigen verhaal te brengen, zodat jij bewust de hoofdrolspeler wordt van je eigen levensverhaal.

 

Het doel van autobiografische storytelling is ondermeer om je er bewust van te maken dat je niet alleen de hoofdrolspeler bent van jouw verhaal maar ook de scenarioschrijver. Het is mogelijk  om jouw innerlijke verhaal voortdurend te herzien, aan te vullen en te bewerken net als een script. Je kan een actieve rol innemen in het creëren van het leven dat je wilt.  

 

De eerste stap in autobiografisch storytelling is om je eigen verhaal beter te leren kennen. Wie zijn in jouw verhaal de helden en de schurken en wie/wat creëert spanning en conflict? Wat is voor jouw belangrijk? Welke lessen zitten er verborgen in jouw verhaal? Wie wil je zijn?   

 

Autobiografische storytelling helpt je niet langer vanaf de kantlijn naar je leven te kijken. Je creëert en beleeft daardoor actief jouw avonturen. Je aanvaardt jouw gevechten en emoties en weet dat deze nodig zijn om je vaardigheden, talenten en potentie maximaal te benutten. 

 

Emotie en ratio komen met elkaar in harmonie als je je verhaal vorm geeft.

 

Zodra je jezelf beter kent en weet wat je wilt kun je gerichter verhalen vertellen. Je weet wat de boodschap van je verhaal is en raakt het publiek door vanuit je hart te spreken. Ook heb je tijdens het proces hoofdzaken van bijzaken leren scheiden waardoor je op een gestructureerde manier je verhaal overbrengt. Vorm, structuur en feiten, de ratio ondersteunen nu het hart van je verhaal: de boodschap. 

 

Het doorvertellen van je levensverhaal.

 

Door op deze manier naar je levensverhaal te kijken leer je lessen over jezelf die je niet in een boek zult vinden. Deze levenslessen en ervaringen kun je inzetten om op een oprechte manier in contact te komen met de ander. Het vertellen van je persoonlijke levensverhaal geeft zin en betekenis aan jouw leven en aan die van anderen. Hierdoor enthousiasmeer je anderen om zich te verbinden aan een doel of product dat voor hun van betekenis is.

 

 

 

©2018 by MY HUMAN ELEMENT.